• Gia sư luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

 • Được học trong một ngôi trường cấp 3 tốt ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi đại học sau này của các em học sinh. Do vậy cuộc thi vào lớp 10 là một cuộc thi quan trọng và mang tính chất bản lề đối với các em.
  Trung tâm gia sư Hà Nội nhận thức được tầm quan trọng của việc này do vậy rất quan tâm và hết lòng hỗ trợ các em.

  Gia sư luyện thi vào 10 môn toán, văn, anh uy tín.

 • Sunday, 25 December 2016, 11:33:03 PM
 • Xem Thêm: Gia Sư Lớp 10Gia Sư Lớp 5 , Gia sư tiếng anh, GIA SƯ LỚP 6, Gia sư môn toán lớp 12 tại hà nội, Gia Sư Lớp 10 Tại Hà Nội, Gia Sư Môn Toán Lớp 10  Gia sư lớp 12

  1. Tầm quan trọng của tiếng Anh

  Thế giới ngày càng hội nhâp và ngôn ngữ chung chính là Tiếng Anh. Vì vậy Anh Văn là một môn quan trọng đối với cấp THPT nói riêng và mỗi em học sinh nói chung. Bằng chứng cho thấy, Tiếng Anh luôn là môn chính trong các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cũng như THPT quốc gia. Nhưng vì đây là ngôn ngữ thứ hai nên đã gây không ít khó khăn cho các em học sinh. Mặt khác chương trình học tiếng Anh trong trường học hiện nay còn rất nặng nề về ngữ pháp nên điều đó đã tạo cho các em cảm thấy ngán ngẩm với môn học này.

  2. Đội ngũ gia sư của trung tâm

  - Trung tâm có một đội giáo viên chuyên nghiệp dạy tiếng Anh tại Hà Nội. Các giáo viên cộng tác với trung tâm gia sư Hà Nội là các du học sinh đã và đang giảng dạy tại các trường THPT hoặc đại học nổi tiếng ở Hà Nội. Với kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, các gia sư của chúng tôi dễ dàng nhận thấy được điểm yếu cần bổ sung trong kỹ năng của các em.

  3. Cam kết của trung tâm

  - Dạy thử hai buổi miễn phí

  - Đảm bảo tiến bộ sau 10 buổi dạy

  - Đổi gia sư theo yêu cầu sau một thời gian dạy nếu phụ huynh, học sinh thấy không phù hợp

  - Cung cấp tài liệu ôn luyện thi miễn phí

  - Luôn bám sát chương trình dạy và học

  - Trung tâm đã giới thiệu nhiều gia sư luyện thi vào lớp 10 cho các học sinh, bằng kiến thức chuyên môn, và phương pháp giảng dạy đặc biệt, nhiều học sinh đã đạt kết quả cao trong các kỳ thi tuyển

  4. Tham khảo đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh

  Đề 1

  I - Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (0,2)

  1. A. passed            B. watched            C. played            D. washed

  2. A. proud              B. about                C. around            D. would

  3. A. market            B. depart               C. card                D. scare

  4. A. entrance         B. paddy                C. bamboo          D. banyan

  5. A. problem          B. love                   C. box                 D. hobby

  II - Choose the best answer from the four options given (marked A, B, C, or D) to complete each sentence. (0,2)

  6. My house _________in 1986.

  A. is built                B. was building       C. was built          D. has been built

  7. The doctor _________me not to stay up too late at night.

  A. advised               B. suggested          C. insisted           D. forced

  8. Tomorrow we'll go to Noi Bai Airport to meet Maryam, _________comes from Malaysia.

  A. who                    B. whom                 C. whose            D. that

  9. His house looks very large and beautiful. It is _________house.

  A. a seven-room      B. a seven-rooms     C. seven room      D. seven rooms

  10. If you get up early, you _________late.

  A. weren't               B. wouldn't be          C. aren't               D. won't be

  11. It's very hot today. I wish I _________on the beach now.

  A. am                    B. was                     C. were                D. had been

  12. When he lived in the city, he _________to the theater twice a week.

  A. uses to go         B. has gone             C. used to go        D. was going

  13. My father asked us _________too much time playing computer games.

  A. not to spending   B. did not spend      C. not to spend     D. to not spent

  14. Hoai can not remember the name of the restaurant _________she ate her favorite roasted duck.

  A. which                 B. whose                C. whom              D. where

  15. If I were a flower, I _________a sunflower.

  A. was                   B. were                   C. will be              D. would be

  16. Nobody went to the party, _________?

  A. does he             B. do they               C. didn’t they        D. did they

  17. It is nearly 3 months _________he visited his parents.

  A. while                 B. during                 C. since                D. when

  18. _________population is another unpleasant result we have to solve.

  A. Increased           B. Increasing          C. The increase      D. To increase

  19. If we _________enough time, we’ll study this exercise more carefully.

  A. will have             B. have                  C. had                   D. would have

  20. What would you do, if you _________a UFO?

  A. see                   B. saw                   C. would see          D. had seen

   

  Trung tâm gia sư Hà Nội  uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp

  Cở sở: Phòng 912 Nhà Nơ 1B, Bán Đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội

  Email: yennguyen8891@gmail.com

  Hotline: 0966 860 984 / 01634488099

  Website: www.trungtamgiasuhanoi.net

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   
 •  
 • Đối tác

 • Thiết kế Website & SEO Hà Nội